1 Belangrijke momenten in mijn leven

Toen ik …

Biografie Barack Obama

Belangrijke momenten (perfectum)

Belangrijke momenten (imperfectum)

Ik zou graag … (a)
Ik zou graag … (b)