4 Was je handen!

Puberen

Iemand helpen versus hulp vragen

liedje: Pa

Instructies in de klas

Kan je … ?

Instructies geven – imperatief

Instructies geven – imperatief (alleen foto)

Bij de dokter